Najbliższe wydarzenia

« »
Pn Wt Śr Cz Pt So N
"Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi."
- św. Alfons Maria Liguori
Droga synodalna 2021-23

Ku kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

 

Z „Vademecum Synodu o synodalności”:

(…) synodalność stanowi drogę, na której Kościół może zostać odnowiony przez działanie Ducha Świętego – poprzez wsłuchiwanie się razem w to, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi. Jednak to podążanie razem nie tylko nas głębiej jednoczy jako Lud Boży, ale także nas posyła, abyśmy wypełniali misję bycia świadkami profetycznymi wobec całej rodziny ludzkiej wraz z bratnimi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi tradycjami wiary.

 

Synod podzielono na trzy etapy, z których pierwszy – diecezjalny, trwający do sierpnia 2022 r., będzie odbywał się w obrębie parafii i obejmie 5 spotkań. W niniejszej zakładce będziemy na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach w naszej parafii, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w dzieło odbudowy Kościoła synodalnego.

 

Wszelkie uwagi, refleksje, wskazania czy wnioski można przesłać na adres mailowy synod.parafia@gmail.com lub przekazać w dowolnej formie pisemnej na furtę klasztorną. Na naszego parafialnego koordynatora prac synodalnych został powołany p. Tomasz Iwasiów, który w porozumieniu z o. proboszczem będzie te materiały opracowywał. Koordynatorem diecezjalnym jest ks. prof. Jan Kochel.

 

 

Ważne dokumenty:

Ankieta synodalna – diecezja gliwicka

 

Ważne linki

Materiały o synodzie

 

Zaproszenia

Droga synodalna młodych - 9.12.2021 r.

 

 

Spotkanie I - 2 grudnia 2021 r.

 

Po Mszy św. wieczornej odbyło się w naszym kościele pierwsze spotkanie "Drogi synodalnej". Rozpoczął je, witając wszystkich – a zaproszeni na te spotkania są wszyscy parafianie – o. proboszcz, by następnie  przekazać głos parafialnemu koordynatorowi synodu. P. Tomasz Iwasiów przedstawił krótko swoją rolę, zachęcając do dialogu i dzielenia się refleksjami poprzez podany wyżej adres mailowy lub w formie pisemnej – na furtę.

 

Najważniejszą częścią spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania na temat zaproponowany przez koordynatora diecezjalnego w dokumencie "Ankieta synodalna – diecezja gliwicka": TOWARZYSZE PODRÓŻY – Łk 24,13-35 (W Drodze do Emaus). Tę część spotkania poprowadził o. Stanisław Madejczyk.

 

Na zakończenie o. proboszcz przeczytał pytania zaproponowane na pierwsze spotkanie w "Ankiecie synodalnej". Odpowiedział też na pierwsze z nich, dotyczące liczby parafian uczestniczących w niedzielnej Mszę św. Pozostałe pytania - jak stwierdził - powinny stać się kanwą przemyśleń nas wszystkich: parafian i duszpasterzy. I tak rozpoczynamy tę piękną, potrzebną i miejmy nadzieję owocną drogę, na której chcemy szukać drogowskazów Ducha Świętego.

 

 

Spotkanie II - 26 stycznia 2022 r.

 

Po Mszy św. wieczornej odbyło się w naszym kościele drugie spotkanie "Drogi synodalnej". Parafialny koordynator synodu. P. Tomasz Iwasiów przedstawił drugi z zapropnowanych tematów rozważań: ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI – Mk 10,17-37, Bogaty młodzieniec (Ankieta synodalna – diecezja gliwicka).

 

Następnie rozpoczęła się najważniejsza częśćs potkania, adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania na zaproponowany temat , którą poprowadził o. Stanisław Madejczyk.

 

Wzorem poprzedniego spotkania, na zakończenie przeczytano pytania zaproponowane na drugie spotkanie w "Ankiecie synodalnej". Pojawiły się już pierwsze odpowiedzi na pytania, które postawiono podczas pierwszego spotkania. Zachęcajmy się nawzajem do właczenie się do zaproponowanego dialogu.

 

 

Spotkanie III - 24 marca 2022 r.

 

Po Mszy św. wieczornej odbyło się w naszym kościele trzecie spotkanie "Drogi synodalnej". Tym razem Parafialny Zespół Synodalny zaproponował nową formułę spotkań. Podobnie jak podczas dwóch poprzednich spotkań, Eucharystię, którą odprawiał o. Stanisław Madejczyk, zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu. Po jej zakończeniu zaproszono chętnych do salek parafialnych, gdzie w grupach kontynuowano spotkanie. Istotą zmiany formuły spotkań, nie była jedynie propozycja rozmowy bezpośredniej, w miejsce pisemnych odpowiedzi na zaproponowane pytania. Polegała ona bowiem również na zmianie samych pytań, tak aby dotyczyły bardziej specyfiki życia naszej parafii. Odbyło się to z przyzwoleniem koordynatora diecezjalnego.

 

Trzecim tematem była WŁADZA I UCZESTNICTWO – J 21,15-19, Piotr Apostoł (Ankieta synodalna – diecezja gliwicka). Pytania zaproponowane przez Parafialny zespół Synodanny były następujące:

 

1.    Czy osoby świeckie są/czują się zaproszone do udziału w życiu parafii? Na przykład przez posługi, uczestnictwo w grupach parafialnych, aktywny udział w liturgii?
2.    Czy dobrze funkcjonuje komunikacja między parafią a wiernymi, między grupami i wspólnotami wiernych świeckich? Jakie sposoby i kanały komunikacji się sprawdzają a czego brakuje?
3.    Pytanie podsumowujące: Co mnie najbardziej dotknęło albo zaskoczyło w wypowiedziach innych osób?
 

W nieskrępowanej dyskusji uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje opinie. Jakość tego spotkania zdecydowanie przewyższyła poprzednie i z pewnością pozwoli sformułować daleko bardziej precyzyjne wnioski. Dlatego postanowiono kolejne, czwarte i ostatnie - piąte spotkanie przeprowadzić w analogiczny sposób.

 

 

Spotkanie IV - 28 kwietnia 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu "Drogi synodalnej" po Mszy św. wieczornej. 

 

Tematem czwartego spotkania było PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE – J 4,6-42, Samarytanka (Ankieta synodalna – diecezja gliwicka). Pytania zaproponowane przez Parafialny zespół Synodanny były następujące:

 

1.    Jakie formy dialogu prowadzimy w parafii, a jakich brakuje – np. miedzy świeckimi, a księżmi, miedzy grupami świeckich itp. ?
2.    Czy istnieje i w jaki sposób warto prowadzić dialog z ludźmi z „peryferii” parafii – np. związki niesakra¬mentalne i ludzie, którzy utracili więź z Kościołem, chrześcijanie innych wyznań, ubodzy, inne osoby i grupy. Z kim jeszcze powinniśmy rozmawiać ?
3.    Pytanie podsumowujące: Co mnie najbardziej dotknęło albo zaskoczyło w wypowiedziach innych osób?
 

Podobnie jak poprzednie - trzecie spotkanie, które było przeprowadzone w nowej formule, również o to umożliwiło  swobodne przedstawienie opinii przybyłych na nie osób. Zebrane i opracowane, opinie te znajdą się w opracowywanym , końcowym dokumencie pierwszego etapu Drogi Synodalnej z naszej parafii.

 

 

Spotkanie IV - 28 kwietnia 2022 r.

 

Tematem czwartego spotkania było PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE – J 4,6-42, Samarytanka (Ankieta synodalna – diecezja gliwicka). Pytania zaproponowane przez Parafialny zespół Synodanny były następujące:

 

1.    Jakie formy dialogu prowadzimy w parafii, a jakich brakuje – np. miedzy świeckimi, a księżmi, miedzy grupami świeckich itp. ?
2.    Czy istnieje i w jaki sposób warto prowadzić dialog z ludźmi z „peryferii” parafii – np. związki niesakra¬mentalne i ludzie, którzy utracili więź z Kościołem, chrześcijanie innych wyznań, ubodzy, inne osoby i grupy. Z kim jeszcze powinniśmy rozmawiać ?
3.    Pytanie podsumowujące: Co mnie najbardziej dotknęło albo zaskoczyło w wypowiedziach innych osób?
 

Podobnie jak poprzednie - trzecie spotkanie, które było przeprowadzone w nowej formule, również o to umożliwiło  swobodne przedstawienie opinii przybyłych na nie osób. Zebrane i opracowane, opinie te znajdą się w opracowywanym , końcowym dokumencie pierwszego etapu Drogi Synodalnej z naszej parafii.

 

 

 

Spotkanie V - 19 maja 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w V spotkaniu "Drogi synodalnej" po Mszy św. wieczornej. 

 

Tematem ostatniego, piątego spotkania będzie WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W MISJI – M 10, 35-45, Synowie Gromu (Ankieta synodalna – diecezja gliwicka). Pytania zaproponowane przez Parafialny zespół Synodanny będą następujące:

 

1.    Czy mamy mentalność ewangelizacyjną i czy „parafia” zachęca i wspiera świeckich, którzy chcą przyprowadzić innych do Boga?
2.    Jakie działania są podejmowane, aby integrować parafian – „odgórnie” (przez księży) i „oddolnie” (przez samych parafian)?
3.    Pytanie podsumowujące: Co mnie najbardziej dotknęło albo zaskoczyło w wypowiedziach innych osób?

 

Kolejny raz, dzięki otwartości o. proboszcza, do naszej dyspozycji zostanie oddany dom parafialny od ul. Kozielskiej abyśmy mogli w jego pomieszczeniach w małych grupach usiąść i podzielić się swoimi refleksjami. Zachęcamy do tego bardzo, ponieważ nasz głos i nasza opinia są kluczowe w rozważaniach o przyszłości Kościoła.