Najbliższe wydarzenia

« »
Pn Wt Śr Cz Pt So N
"Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi."
- św. Alfons Maria Liguori
Droga synodalna 2021-23

Ku kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

 

Z „Vademecum Synodu o synodalności”:

(…) synodalność stanowi drogę, na której Kościół może zostać odnowiony przez działanie Ducha Świętego – poprzez wsłuchiwanie się razem w to, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi. Jednak to podążanie razem nie tylko nas głębiej jednoczy jako Lud Boży, ale także nas posyła, abyśmy wypełniali misję bycia świadkami profetycznymi wobec całej rodziny ludzkiej wraz z bratnimi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi tradycjami wiary.

 

Synod podzielono na trzy etapy, z których pierwszy – diecezjalny, trwający do sierpnia 2022 r., będzie odbywał się w obrębie parafii i obejmie 5 spotkań. W niniejszej zakładce będziemy na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach w naszej parafii, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w dzieło odbudowy Kościoła synodalnego.

 

Wszelkie uwagi, refleksje, wskazania czy wnioski można przesłać na adres mailowy synod.parafia@gmail.com lub przekazać w dowolnej formie pisemnej na furtę klasztorną. Na naszego parafialnego koordynatora prac synodalnych został powołany p. Tomasz Iwasiów, który w porozumieniu z o. proboszczem będzie te materiały opracowywał. Koordynatorem diecezjalnym jest ks. prof. Jan Kochel.

 

 

Ważne dokumenty:

Ankieta synodalna – diecezja gliwicka

 

Ważne linki

Materiały o synodzie

 

Zaproszenia

Droga synodalna młodych - 9.12.2021 r.

 

 

Spotkanie I - 2 grudnia 2021 r.

 

Po Mszy św. wieczornej odbyło się w naszym kościele pierwsze spotkanie "Drogi synodalnej". Rozpoczął je, witając wszystkich – a zaproszeni na te spotkania są wszyscy parafianie – o. proboszcz, by następnie  przekazać głos parafialnemu koordynatorowi synodu. P. Tomasz Iwasiów przedstawił krótko swoją rolę, zachęcając do dialogu i dzielenia się refleksjami poprzez podany wyżej adres mailowy lub w formie pisemnej – na furtę.

 

Najważniejszą częścią spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania na temat zaproponowany przez koordynatora diecezjalnego w dokumencie "Ankieta synodalna – diecezja gliwicka": TOWARZYSZE PODRÓŻY – Łk 24,13-35 (W Drodze do Emaus). Tę część spotkania poprowadził o. Stanisław Madejczyk.

 

Na zakończenie o. proboszcz przeczytał pytania zaproponowane na pierwsze spotkanie w "Ankiecie synodalnej". Odpowiedział też na pierwsze z nich, dotyczące liczby parafian uczestniczących w niedzielnej Mszę św. Pozostałe pytania - jak stwierdził - powinny stać się kanwą przemyśleń nas wszystkich: parafian i duszpasterzy. I tak rozpoczynamy tę piękną, potrzebną i miejmy nadzieję owocną drogę, na której chcemy szukać drogowskazów Ducha Świętego.