Najbliższe wydarzenia

« »
Pn Wt Śr Cz Pt So N
"Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi."
- św. Alfons Maria Liguori
Magnificat

         Początki Współnoty Magnificat sięgają 1981 roku. Z prowadzonych przez O. Jana Mikruta w naszej parafii św. Krzyża szkół modlitwy i seminariów Odnowy w Duchu św. została wyłoniona ok. 60-cio osobowa grupa animatorów.

 

         W grudniu 1983 r. w wyniku ewangelizacji, w której uczestniczyły osoby z różnych parafii gliwickich, zawiązała się wspólnota (ok. 400 osób), którą podzielono na 40 grup formacyjnych prowadzonych przez przygotowanych uprzednio animatorów. Wszystkie osoby, które znalazły się w tej wspólnocie zaprosiły Jezusa do swojego życia i pragnęły dalej pogłębiać z Nim swoje relacje.  Pierwszy moderator Wspólnoty O. Jan Mikrut CSRS ukierunkował nas na Ruch Światło – Życie, do którego weszliśmy i trwamy do dzisiaj, a który kładzie nacisk na formację w małej grupie oraz na podejmowanie służby we Wspólnocie i w parafii zwanej diakonią. Wspólnota weszła w ten Ruch zachowując doświadczenie Odnowy w Duchu Św. i przyjęła nazwę Magnificat jako wyraz przywiązania do Maryi. Wspólnota obejmowała wówczas Dzieci Boże, młodzież, dorosłych oraz Kręgi Rodzin.

 

Początkowe lata dużej gorliwości wydały owoce w postaci powołań kapłańskich i zakonnych:

- kilku ojców redemptorystów

- ok. 10 dziewcząt zasiliło zgromadzenia żeńskie, głównie S.S Redemptorystek (klasztor w Bielsku-Białej oraz we Włoszech).

         Część osób z naszej Wspólnoty, które powróciły do macierzystych parafii, były współinicjatorami powstania wspólnot Odnowy w Duchu Św., stanowiąc początek tego Ruchu w diecezji gliwickiej.

         Od początku istnienia Wspólnoty, podejmowaliśmy służbę w różnorodnych diakoniach:

- diakonia Wyzwolenia

- diakonia Letnich Rekolekcji Oazowych

- diakonia Słowa (rozprowadzanie książek, gazetka parafialna)

- diakonia odwiedzania chorych i samotnych w domach oraz opieka nad wielodzietną rodziną

- posługa w Domku Dobrych Serc

- organizacja pomocy powodzianom i wsparcie materialne dla rodzi dotkniętych powodzią.

Te diakonie po kilku latach zakończyły swoją posługę.  Do chwili obecnej w naszej Wspólnocie służymy:

- w posłudze liturgicznej podczas Mszy św.

- w Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego (od 26 lat), prowadząc dzieci na niedzielne Msze św., pomagając nieochrzczonym w przygotowaniu do sakramentu Chrztu św., oraz w przygotowaniu dzieci do I Komunii św.

- organizując adopcję duchową kapłanów z naszej parafii i w innych kościołach gliwickich.

- prowadząc Koło Przyjaciół Radia Maryja oraz Biuro Radia Maryja, w którym rozprowadzane są materiały informacyjne, książki i prasa katolicka oraz zbierane są datki na Radio Maryja.

- organizując pielgrzymki do sanktuariów w kraju i za granicą (Francja, Włochy), a tradycyjnie od kilku lat w dziękczynieniu za otrzymane dobra Wspólnota pielgrzymuje na koniec roku kalendarzowego do Matki Boskiej na Jasną Górę.

- pomagając w gotowaniu zup dla bezdomnych i ubogich

- posługując w Ośrodku Rekolekcyjnym na hali Rynias (administracja, sprzątanie, gotowanie).

- modlitwą

a) we Wspólnocie:

- przygotowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych

 - adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu w kaplicy

b) w parafii:

- prowadzenie różańca w kościele w wybrane dni

-prowadzenie medytacji i różańca w nabożeństwach 5 pierwszych sobót miesiąca

        

        Obecnie nasza Wspólnota liczy ponad 70 osób - jej skład znacznie się zmniejszył przed laty wraz z podziałem na wspólnotę młodych i starszych, przy których pozostała nazwa „Magnificat”. Co kilka lat Wspólnota organizuje otwarte seminaria Odnowy Życia w Chrystusie, po których dołączają do nas nowe osoby (po ostatnim seminarium dołączyło 12 osób). Przed trzema laty, na ostatnim spotkaniu jubileuszowym Wspólnoty, powstała propozycja dla małżeństw i rodzin spotykania się dla rozwijania swego życia religijnego. Kilka małżeństw podjęło tę inicjatywę, a w tym roku utworzyło Krąg Kościoła Domowego.

 

         Dwa lub trzy razy do roku spotykamy się na Dniach Skupienia całej Wspólnoty. W lecie w dawnych latach uczestniczyliśmy w rekolekcjach oazowych (Krościenko, Łomnica, Toruń). Od kilku lat wyjeżdżamy na rekolekcje do Ośrodka Rekolekcyjnego Redemptorystów w Tatrach, na hali Rynias. Obecnym 6-tym z kolei moderatorem naszej Wspólnoty jest O. Józef Markowicz CSRS.

         Głównym zadaniem Wspólnoty jest modlitwa. W jej centrum jest zawsze wspólna Eucharystia w każdą środę, a po niej otwarte spotkanie modlitewne. Spotkania oparte są na słowie Bożym i obejmują życie i problemy Ojczyzny, duchowieństwa, parafii, Wspólnoty i osobiste życie modlących się. Znaczną część takich spotkań wypełnia modlitwa uwielbienia Boga, jako Tego, który jest Panem wszystkich dróg i poczynań.

         Co dwa tygodnie spotykamy się w tzw. małych grupach wzrostowych. Materiały formacyjne oparte są na Piśmie św. i dokumentach Kościoła. Ostatnio zafascynował nas założyciel Zgromadzenia Redemptorystów św. Alfons Liguri książką „Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym”.

         Zapraszamy do Wspólnoty! Chcecie być bliżej Boga, poznać Go, iść za Jezusem, wspólnie ubogacać się i modlić – zapraszamy!

 

 

Świadectwa osób należących do Wspólnoty

 

Trwam od wielu lat  w  Diakonii  Domu  Dziecka. Wspólnota jest to nasze wspólne dążenie do Boga i to jest najważniejsze. Chwała Panu.

Danusia

 

We Wspólnocie jestem od początku. Wspólnota jest dla mnie drugą rodziną. Doznałam wiele ciepła, miłości i pomocy. Chwała Panu.

Aniela

 

We Wspólnocie jestem od niedawna. Bogu dziękuję za osoby, które wprowadziły mnie do Wspólnoty. Wiele się nauczyłam, jeśli chodzi o modlitwę. Dziękuję Panu za Was wszystkich. Chwała Panu.

Barbara

 

Należę do Wspólnoty 8 lat. Dla mnie Wspólnota jest miejscem, gdzie wzrastam, staram się udoskonalić, a z rewizji życia pamiętam zdanie – aby w każdym zobaczyć dobro, postaram się to zrealizować. Chwała Panu.

Aniela

 

Dzięki mojej żonie Zosi jestem we Wspólnocie. Dzięki pielgrzymkom wspólnotowym osiągnąłem takie zbliżenie do Boga, do Matki Boskiej. Wspólnotowe spotkania opłatkowe dają tę radość serca i pokój. Za to chciałem podziękować. Chwała Panu.

Grzegorz

 

Mam długi staż w Magnificacie. Uważam, że Wspólnota jest idealna, bo ja jestem nietowarzyska. To jest jedyna grupa, gdzie mogę się dobrze czuć, a podziwiam liderów. Chwałą Panu.

Ksenia

 

We Wspólnocie jestem od początku. Wtedy nastąpiła u mnie rewizja życia, taka odnowa mojego życia. Jestem bliżej Boga. Wspólnota jest dla mnie wszystkim. W każdym momencie czuje modlitwę Wspólnoty, bo miałam ciężkie przeżycia. Bardzo ważne są dla mnie spotkania w małej grupie, tam też wszystkie się kochamy, znamy nasze kłopoty. We Wspólnocie mogę wzrastać w wierze, za co dziękuję Panu. Chwała Panu.

Hanka